AI en Lineaire Regressie

Wie AI een beetje bijhoudt zal zien dat er zeer veel applicaties langskomen, vooral die zich richten op het creëeren van iets door middel van gangbare taal (dus zonder te hoeven programmeren). Nu hebben we in een vorig artikel iets van de achtergronden gezien over hoe een AI werkt, alhoewel was dat in een zeer eenvoudige vorm.

Het FIU jaarverslag in het licht van BFT en AFM onderzoek

Op 29 juni 2023 is het jaarverslag 2022 van de Financial Intelligence Unit aan de Kamer aangeboden en daarmee ook publiek. De FIU is in feite het meldloket van de WWFT en dat maakt een jaarverslag interessant voor Compliance Officers. Immers, de WWFT is een van de wetten waarvan we de naleving moeten bewaken en bevorderen.

Houden we van Hobbes?

In een recente publicatie van Peter Schimmel over de (over)regulering in Nederland en het wantrouwen jegens een meer op vertrouwen gebaseerde ethiek viel me een zinnetje op: “…compliance-officers en toezichthouders, die graag hun liefde betuigen aan Thomas Hobbes.” 

High performing accountancyteams

De ontwikkeling naar een integriteitsbewuste cultuur

AI: veilig of toch stiekem een data-lek?

Voor we verder duiken in de praktische toepassingen van AI (artificial intelligence) wil ik toch even een uitstapje maken naar een stukje AVG en daarmee ook Ethiek. Want wat we op dit moment zien is een enorme discussie of eigenlijk onzekerheid omtrent de AI en hoe we ermee omgaan of moeten gaan.

Mijn klant deugt niet, wat nu?

Hoe je als compliance officer tegen integriteit kan aankijken heb ik eerder geprobeerd te schetsen. Van belang zijn daarbij in ieder geval een paar noties:

Help, mijn klant deugt niet!

De meeste mensen deugen misschien, en de meeste klanten waarschijnlijk ook, maar je krijgt toch regelmatig te maken met een andere werkelijkheid. Zeker als compliance officer, want dat soort klanten komt als het goed is snel bij jou op je bureau.

The compliance game!

Wie wel eens een natuurdocumentaire heeft gezien over, bijvoorbeeld, het leven van een leeuwenfamilie, moet het beeld wel kennen van de grote volwassen leeuwen die in de zon liggen, half slapend terwijl de welpen schijnaanvallen uitvoeren op elkaar en op de volwassenen. De welpen doen iets dat vrijwel alle jonge intelligentere diersoorten doen: ze spelen. Dat is zo normaal dat we er zelden echt bij stil staan. Ja, leeuwenwelpen spelen. Nou en? Dat doen ze omdat ze zo de vaardigheden leren waarmee ze eenmaal volwassen kunnen jagen, zich verbergen, samenwerken, en al die andere vaardigheden die helpen uiteindelijk een heel oude leeuw te worden.

Het is AI wat de klok slaat

Het toverwoord op dit moment: AI. Alles moet en zal AI krijgen. De doemscenario’s hoor je overal:  banen gaan verloren, mensen zitten thuis zonder werk, robots nemen de plek van mensen in. Elon Musk heeft recent opgeroepen tot een pauze in de ontwikkeling van AI, terwijl Elon Musk zelf één van de aanjagers is geweest. Dit geeft wel aan dat er wat aan de hand is…

Van Hollerith tot Skynet

Dubbel boekhouden werd voor het eerst beschreven in 1494 door Luca Pacioli, voorzover we weten. Enige tijd later, in 1581, werd de eerste beroepsorganisatie voor accountants opgericht. Het Collegio dei Raxonati, aldus de heer G.P.J. Hogeweg tijdens zijn openbare les, gehouden bij de aanvaarding van het ambt van lector aan de UvA op 13 december 1929.

Schrijf je in voor updates

Schrijf je hier in om op de hoogte gesteld te worden van nieuwe artikelen

Vragen?

Als je een vraag wilt stellen, stuur dan een e-mail naar questions@casualcompliance.com