Berichten in de categorie Compliance Framework

Houden we van Hobbes?

In een recente publicatie van Peter Schimmel over de (over)regulering in Nederland en het wantrouwen jegens een meer op vertrouwen gebaseerde ethiek viel me een zinnetje op: “…compliance-officers en toezichthouders, die graag hun liefde betuigen aan Thomas Hobbes.” 

Binnen de context van de publicatie is duidelijk wat Schimmel bedoelt, maar toch vind ik het relevant om hier specifiek op in te gaan. Want de “Hollandse” ethiek die Schimmel beschrijft is wellicht niet de meest effectieve voor een compliance officer.

Thomas Hobbes is een Engelse filosoof die met name leefde in de 17e eeuw. Hij maakte de...

High performing accountancyteams

De ontwikkeling naar een integriteitsbewuste cultuur

Mijn klant deugt niet, wat nu?

Hoe je als compliance officer tegen integriteit kan aankijken heb ik eerder geprobeerd te schetsen. Van belang zijn daarbij in ieder geval een paar noties:

Help, mijn klant deugt niet!

De meeste mensen deugen misschien, en de meeste klanten waarschijnlijk ook, maar je krijgt toch regelmatig te maken met een andere werkelijkheid. Zeker als compliance officer, want dat soort klanten komt als het goed is snel bij jou op je bureau.

The compliance game!

Wie wel eens een natuurdocumentaire heeft gezien over, bijvoorbeeld, het leven van een leeuwenfamilie, moet het beeld wel kennen van de grote volwassen leeuwen die in de zon liggen, half slapend terwijl de welpen schijnaanvallen uitvoeren op elkaar en op de volwassenen. De welpen doen iets dat vrijwel alle jonge intelligentere diersoorten doen: ze spelen. Dat is zo normaal dat we er zelden echt bij stil staan. Ja, leeuwenwelpen spelen. Nou en? Dat doen ze omdat ze zo de vaardigheden leren waarmee ze eenmaal volwassen kunnen jagen, zich verbergen, samenwerken, en al die andere vaardigheden die helpen uiteindelijk een heel oude leeuw te worden.

Innovatie en de AFM

Recent sprak ik een directeur IT van een groot accountantskantoor. Het probleem van de beperkte innovatie in de sector kwam ter sprake en hij wees op de remmende rol van de toezichthouder. Het is een argument dat ik ken en ook al aan den lijve heb mogen ondervinden. Maar het is wel een argument met de nodige nuances.

Waar haal je het vandaan?

Een uitdaging voor compliance professionals in de accountancy is dat het beroep nog zo jong is, dat het aanbod aan opleidingen, cursussen, boeken en tijdschriften niet enorm groot is. Wat er is, is veelal niet toegespitst op accountancy. En waar bijvoorbeeld de NBA wel een community heeft voor accountants die compliance officer zijn, richt die zich niet expliciet op compliance officers in de accountancy.

De SIRA, terug van weg geweest?

In 2017 en 2018 is door de Autoriteit Financiële Markten aandacht gevraagd voor een Systematische Integriteits Risico Analyse, ofwel een SIRA. De Wta vereiste een dergelijke SIRA niet expliciet, maar de AFM vond dat een SIRA feitelijk de invulling was van artikel 21 van de wet, waarin een beheerste en integere bedrijfsvoering wordt vereist. En daarmee is een SIRA dus verplicht voor iedere houder van een Wta-vergunning.

Wetten, regels, toezichthouders. Een mindmap

Wetten, regels, toezichthouders. Een mindmap

Jaren geleden maakte ik voor een aantal kantoren mindmaps met daarin per serviceline een overzicht van de belangrijkste regelgeving, per regel de relevante toezichthouders, en met een link naar zowel de relevante regels als naar de toezichthouders.

Schrijf je in voor updates

Schrijf je hier in om op de hoogte gesteld te worden van nieuwe artikelen

Vragen?

Als je een vraag wilt stellen, stuur dan een e-mail naar questions@casualcompliance.com