Berichten in de categorie Financial Audit / Wta / NV COS

Van Hollerith tot Skynet

Dubbel boekhouden werd voor het eerst beschreven in 1494 door Luca Pacioli, voorzover we weten. Enige tijd later, in 1581, werd de eerste beroepsorganisatie voor accountants opgericht. Het Collegio dei Raxonati, aldus de heer G.P.J. Hogeweg tijdens zijn openbare les, gehouden bij de aanvaarding van het ambt van lector aan de UvA op 13 december 1929.

In de notulen van een NIvA ledenvergadering van vóór 1918 kwam ik vragen van een lid, een accountant dus, tegen die zich zorgen maakte over het feit dat binnen de bedrijven steeds meer gewerkt werd met boekhoudmachines, terwijl accountants...

Private equity: kwaliteit centraal?

Eerst was daar natuurlijk het bericht dat Waterland in De Jong & Laan stapte. Private Equity in accountantsland, dat was een novum, althans, daar leek het toch op. Onmiddellijk braken de speculaties en vragen los. Kon dat wel? Is dat wel een goed idee? En mag het wel volgens de toezichthouder?

Innovatie en de AFM

Recent sprak ik een directeur IT van een groot accountantskantoor. Het probleem van de beperkte innovatie in de sector kwam ter sprake en hij wees op de remmende rol van de toezichthouder. Het is een argument dat ik ken en ook al aan den lijve heb mogen ondervinden. Maar het is wel een argument met de nodige nuances.

De relatie tussen accountant en kantoor

Het accountantsberoep was in de eerste pakweg 100 jaar van haar bestaan vooral gebaseerd op de persoon van de accountant. Zoals ook in de consultancy vaak geldt, was ook in de accountancy min of meer vanzelfsprekend: “niet de tent, maar de vent” (vrouwen waren schaars in het beroep).

De SIRA, terug van weg geweest?

In 2017 en 2018 is door de Autoriteit Financiële Markten aandacht gevraagd voor een Systematische Integriteits Risico Analyse, ofwel een SIRA. De Wta vereiste een dergelijke SIRA niet expliciet, maar de AFM vond dat een SIRA feitelijk de invulling was van artikel 21 van de wet, waarin een beheerste en integere bedrijfsvoering wordt vereist. En daarmee is een SIRA dus verplicht voor iedere houder van een Wta-vergunning.

Schrijf je in voor updates

Schrijf je hier in om op de hoogte gesteld te worden van nieuwe artikelen

Vragen?

Als je een vraag wilt stellen, stuur dan een e-mail naar questions@casualcompliance.com