Berichten in de categorie Tuchtrecht / WTRA

Samenstellen bij ontbreken controle of deponering

Recent heeft de Accountantskamer een vrij pittige maatregel opgelegd inzake een klacht tegen een samenstellend accountant, onder andere omdat deze de samenstelopdracht had aanvaard, wetende dat de klant controleplichtig was en niet van plan was deze plicht na te komen. Met name relevant is de tekst van paragraaf 5.7 uit de uitspraak. Hierin wordt verwezen naar NV COS 4410 en naar een andere uitspraak waar met name paragraaf 4.5 van belang is. Beide uitspraken samen geven een duidelijk kader aan accountants bij de aanvaardbaarheid van een samenstelopdracht van een klant die wel controleplichtig is,...

De relatie tussen accountant en kantoor

Het accountantsberoep was in de eerste pakweg 100 jaar van haar bestaan vooral gebaseerd op de persoon van de accountant. Zoals ook in de consultancy vaak geldt, was ook in de accountancy min of meer vanzelfsprekend: “niet de tent, maar de vent” (vrouwen waren schaars in het beroep).

De openbaar aanklager in het tuchtrecht

Op 12 oktober 2010 kon ik u met grote blijheid vertellen dat het NIVRA (rechtsvoorgangers van het NBA) eindelijk haar beleid met betrekking tot tuchtklachten had aangepast. Voortaan zou het NIVRA niet meer naar de tuchtrechter stappen als het toch geen zin meer had, nee, het NIVRA kende zichzelf een soort “openbaar aanklager”-rol toe. Wat ik toen al vermoedde herhaal ik graag nog eens: als het accountantsberoep zelf goede kwaliteitsnormen zou hebben gehad, zelf via kwaliteitstoetsing daar op had toegezien en zelf een soort openbaar aanklager in het leven had geroepen, dan was de hele Wta nooit nodig geweest. Ik voeg daar nu aan toe, dan was de AFM niet in beeld gekomen en hadden we geen 53 maatregelen, MCA, CTA, kwartiermakers, etc nodig gehad. Zelfs ondanks de verfoeilijke controleplicht zou het beroep met het genoemde drieluik haar goede naam hebben kunnen behouden. Helaas is het beroep nooit verder gekomen dan te vage normen (bedenk dat de COS onder druk van toezichthouders tot stand is gekomen), zwak collegiaal toezicht en een beleidsregel die in de praktijk totaal niet serieus vorm krijgt.

Schrijf je in voor updates

Schrijf je hier in om op de hoogte gesteld te worden van nieuwe artikelen

Vragen?

Als je een vraag wilt stellen, stuur dan een e-mail naar questions@casualcompliance.com