Berichten met de tag Bureau Financieel Toezicht

Het FIU jaarverslag in het licht van BFT en AFM onderzoek

Op 29 juni 2023 is het jaarverslag 2022 van de Financial Intelligence Unit aan de Kamer aangeboden en daarmee ook publiek. De FIU is in feite het meldloket van de WWFT en dat maakt een jaarverslag interessant voor Compliance Officers. Immers, de WWFT is een van de wetten waarvan we de naleving moeten bewaken en bevorderen.

Mijn klant deugt niet, wat nu?

Hoe je als compliance officer tegen integriteit kan aankijken heb ik eerder geprobeerd te schetsen. Van belang zijn daarbij in ieder geval een paar noties:

Samenstellen bij ontbreken controle of deponering

Recent heeft de Accountantskamer een vrij pittige maatregel opgelegd inzake een klacht tegen een samenstellend accountant, onder andere omdat deze de samenstelopdracht had aanvaard, wetende dat de klant controleplichtig was en niet van plan was deze plicht na te komen. Met name relevant is de tekst van paragraaf 5.7 uit de uitspraak. Hierin wordt verwezen naar NV COS 4410 en naar een andere uitspraak waar met name paragraaf 4.5 van belang is. Beide uitspraken samen geven een duidelijk kader aan accountants bij de aanvaardbaarheid van een samenstelopdracht van een klant die wel controleplichtig is, maar die controleplicht op dat moment niet naleeft. Ietwat kort door de bocht geformuleerd laten beide uitspraken samen zien dat de Accountantskamer als volgt overweegt:

Frauduleus teveel betalen?

Een kleine onderneming A levert een product aan een wereld concern B. Dit product is niet uniek, dus B kan zonder enige moeite een alternatieve leverancier vinden als dat nodig is. Omgekeerd is de verhouding minder gunstig: A levert vrijwel exclusief aan B en is niet in staat snel een andere afnemer te vinden of een ander product op de markt te brengen.

De SIRA, terug van weg geweest?

In 2017 en 2018 is door de Autoriteit Financiële Markten aandacht gevraagd voor een Systematische Integriteits Risico Analyse, ofwel een SIRA. De Wta vereiste een dergelijke SIRA niet expliciet, maar de AFM vond dat een SIRA feitelijk de invulling was van artikel 21 van de wet, waarin een beheerste en integere bedrijfsvoering wordt vereist. En daarmee is een SIRA dus verplicht voor iedere houder van een Wta-vergunning.

Schrijf je in voor updates

Schrijf je hier in om op de hoogte gesteld te worden van nieuwe artikelen

Vragen?

Als je een vraag wilt stellen, stuur dan een e-mail naar questions@casualcompliance.com